Доказани качества и свойства на обикновения глог

Обикновен глог (бял глог, червен глог, глогинка)

Основно действие на глог

Исхемична болест на сърцето.

Емпирични данни на глог

В народната медицина препаратите на глога се използват предимно при спастични заболявания на кръвоносните съдове, но се срещат данни и за тяхната употреба при атеросклероза на мозъка, както и като кардиотонично, седативно и отчасти диуретично средство. Много често глоговите препарати се използват в различни комбинации за лечение на хипертоничната болест при възрастни хора, на старческо безсъние, сърдечна невроза и др.

Експериментални и клинични данни и лечебни свойства на глог

В научната литература съществуват достатъчно сведения за наличието на съдоразширяващо действие на препаратите от глог върху съдовете на сърцето. Така например немският учен Швабе през 1965 установява, че под действието на препарати от глог настъпва чувствително увеличение на коронарния дебит, като успоредно с това се подобрява утилизацията на кислорода от миокарда. Учените Трунцлер Шулер през 1962г установяват положителен инотропен и отрицателен хронотропен ефект на препаратите от глог, а през 1953 руски учени установяват техния антихипертензивен ефект. Действието на препаратите от глога е по-силно от това на теофилина по отношение на техния коронародилатиращ ефект. През 1950г вече се препоръчват препаратите от глог като премедикация при дигиталисово лечение при хронична сърдечна недостатъчност и миокардиосклероза. Малко по-късно се установява, че комбинираното приложение на строфантин с препарати от глог дава по-добър резултат, отколкото самият строфантин при сърдечно болни. Препаратите от билката бял глог са много добре изучени и при болни с инфаркт на миокарда и така нареченото старческо сърце. Констатира се много добро повлияване на болни от сърдечен инфаркт при третирането им с препарати от глог, съобщава се за много добър ефект от лечението на болни с миокардно увреждане, коронарна недостатъчност и бедрен блок.

Подробните експериментални проучвания на изолираната у нас от Николов и Иванов, тотална флавоноидна смес от листа и цветове на обикновен глог през 1969г и след съответно клинично изпитване, флавоноидната смес се внедрява в практиката за лечение на коронарната недостатъчност с търговското название кратемон.
При експериментална терапия на остра коронарна недостатъчност, предизвикана, чрез парентерално приложение на питуитрин у ненаркотизирани зайци, тоталната флавоноидна смес отстранява хипоксичното състояние на миокарда, като снижава зъбеца Т, а в отделни случаи предотвратява възникването на остра коронарна недостатъчност.

Установен е също и антиаритмичен ефект на флавоноидната смес при различни модели аритмии. Флавоноидната смес притежава позитивен инотропен и негативен хронотропен ефект.

Механизмът на действие на тоталната флавоноидна смес, получена от цветове и листа на обикновения глог, не е напълно изяснен. Предполага се, че повлияването на коронарното оросяване може да бъде обяснено с доказания метаболитен ефект на сместа, умерено изразен вазодилатативен и симпатиколитичен ефект. Антиаритмичното действие може да бъде обяснено с повлияване на електролитния баланс в миокарда – има данни, че флавоноидната смес увеличава вътреклетъчния калий и намалява натрия. Брадикардният ефект може да бъде свързан и с присъщия вагомиметичен ефект на продукта.

Интерес представлява установеният от учените Mей и Вилюхн през 1978 значителен виростатичен ефект на обикновения глог спрямо вируса на херпеса. Изследванията показват, че в остри опити върху котки водният декокт, алкохолният и етерният екстракт от цветове и плодове на билката слабо и краткотрайно понижават кръвното налягане.

Описание на глог

Бодлив храст или малко дръвче, до 4 м високо. Кората гладка тъмносива. Листата последователни, 3 – 5 (7)-делни, в основата клиновидни, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени. Цветовете бели, събрани по много в щитовидни съцветия. Чашелистчетата 5, заострени трайни, прилегнали към плода. Венчелистчетата 5, елиптични. Тичинките 20, прашниците бели. Плодовете 1 – 5 дребни костилки, обвити от разрастващото се месесто червено цветно легло – лъжлив плод. Цъфти май – юни.

Разпространение на глог

Расте из храсталаци и разредени гори. Разпространено в цялата страна докъм 1500 м надморска височина. Среща се в цяла Европа (без крайните северни и източни части).

Източник: https://bilki.bg/encyclopedia-bilki/glog-byal-glog-cherven-glog-gloginka.html

Продукти на народно биле с обикновен глог за здраво сърце:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart