Жълтият кантарион – лек в нашите ръце

Жълтият кантарион е многогодишно тревисто растение, силно разклонено, голо, високо 30-100 см. Листата са срещуположни, без дръжки, овално елипсовидни, дълги 1-3 см. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в съцветие – метлица. Тичинките са много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът е тригнездна кутийка. Цъфти май – септември.  Разпространение:Расте из цялата […]

Жълтият кантарион – лек в нашите ръце Read More »