Живовляк – лечител и успокоител

Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 см, и листа събрани в приосновната розетка. Листата са с къси дръжки, ланцентни. Цветовете са дребни, белезникави. Цъфти през май и август. Разпространение: Расте из ливади и пасища по сухи тревисти и песъчливи места. Среща се из цялата страна. Употребяема част: Използват се листата, семената и пресният […]

Живовляк – лечител и успокоител Read More »